Openingsuren


Ons kinderdagverblijf is elke werkdag open van maandag tot en met vrijdag van 7u30 tot 18u30.

De jaarlijkse sluitingen van ons kinderdagverblijf zijn vastgelegd:

 • 3 weken zomersluiting: de twee laatste weken van juli en de eerste week van augustus,
 • en een week tussen Kerstdag en Nieuwjaar.

Andere sluitingsdata worden op het einde van het voorafgaande kalenderjaar meegedeeld.


Financiële bijdrage


Attest inkomenstarief

U betaalt een inkomensgerelateerde gezinsbijdrage op basis van het attest inkomenstarief te bekomen op de website van Kind en Gezin (link: Kind & Gezin). Zonder inkomensattest kan de opvang niet starten.


Opvangplan

Het opvangplan dat overeengekomen wordt, is bindend voor beide partijen. Voor de gereserveerde dagen wordt steeds het inkomenstarief aangerekend, ook bij afwezigheid van jouw kind (wanneer de respijtdagen op zijn).


Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen

Elk kind heeft recht op een aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen waarvoor niet moet betaald worden. Dit worden respijtdagen genoemd. Per volledig kalenderjaar en voor een voltijds opvangplan geven wij 25 respijtdagen. Als er geen voltijds opvangplan is, wordt het aantal respijtdagen verhoudingsgewijs verminderd.

Bij ziekte vanaf drie kalenderdagen - gestaafd door een doktersattest met vermelding dat jouw kind minstens drie opeenvolgende kalenderdagen niet naar het kinderdagverblijf mag komen - wordt beschouwd als gerechtvaardigde afwezigheid buiten de respijtdagen.

Bij chronische medische problematiek wordt de geplande controle, onderzoek en/of ingreep eveneens niet in mindering gebracht van de respijtdagen op voorwaarde dat de afwezigheid gestaafd wordt door een medisch attest.


Bijkomende kosten

Supplement luiers, verzorgingsproducten en afvalverwerking:

 • volledige aanwezigheidsdag: €1.60
 • halve aanwezigheidsdag: €0.90
 • bij zindelijkheidstraining: €0.35 (1ste twee weken van de training: €0.90)


Heel uitzonderlijk wordt toegestaan dat de ouders zelf de luiers meebrengen. Hiervoor wordt een aparte bijdrage voor de afvalverwerking aangerekend. Je betaalt volgende bijdrage:

 • volledige aanwezigheidsdag: €0.25
 • halve aanwezigheidsdag: €0.15


Administratiekost: per maand en per gezin: €2.00

Maaltijdsupplement bij niet-verwittigde afwezigheid: €2.50

Waarborg toegangsbadges per stuk: €10.00

Niet respecteren van de opzegtermijn: bedrag van 1 week verblijf volgens overeengekomen opvangplan


Medicatie


Indien nodig kan medicatie - door een arts voorgeschreven - in ons kinderdagverblijf toegediend worden. Ook homeopathische middelen worden enkel toegediend op basis van een attest.

Het dokters- of apothekersattest bevat volgende informatie:

 • naam van jouw kind
 • naam van het geneesmiddel
 • de afleveringsdatum
 • de dosering van het geneesmiddel
 • de wijze van toediening
 • de einddatum of duur van de behandeling
 • naam van de voorschrijver
 • naam van de apotheker (indien attest van apotheker)

Zonder deze informatie wordt de medicatie niet toegediend. Wij gaan ervan uit dat medicatie zo veel mogelijk thuis toegediend wordt. Enkel wanneer medicatie 3x moet worden toegediend, kan dit 's middags gebeuren in het kinderdagverblijf.


Voor het comfort van jouw kind geven wij een koortswerend middel (Paracetamol) vanaf 38,5°C tenzij dit met de ouders anders afgesproken wordt.