Openingsuren


Ons kinderdagverblijf is elke werkdag open van maandag tot en met vrijdag van 7u30 tot 18u30.

De jaarlijkse sluitingen van ons kinderdagverblijf zijn vastgelegd:

 • 3 weken zomersluiting: de twee laatste weken van juli en de eerste week van augustus,
 • en een week tussen Kerstdag en Nieuwjaar.

Andere sluitingsdata worden op het einde van het voorafgaande kalenderjaar meegedeeld.


Financiële bijdrage


Attest inkomenstarief

U betaalt een inkomensgerelateerde gezinsbijdrage op basis van het attest inkomenstarief te bekomen op de website van Kind en Gezin. Zonder inkomensattest kan de opvang niet starten.


Opvangplan

Het opvangplan dat overeengekomen wordt, is bindend voor beide partijen. Voor de gereserveerde dagen wordt steeds het inkomenstarief aangerekend, ook bij afwezigheid van jouw kind (wanneer de respijtdagen op zijn).


Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen

Elk kind heeft recht op een aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen waarvoor niet moet betaald worden. Dit worden respijtdagen genoemd. Per volledig kalenderjaar en voor een voltijds opvangplan geven wij 25 respijtdagen. Als er geen voltijds opvangplan is, wordt het aantal respijtdagen verhoudingsgewijs verminderd.

Bij ziekte vanaf drie kalenderdagen - gestaafd door een doktersattest met vermelding dat jouw kind minstens drie opeenvolgende kalenderdagen niet naar het kinderdagverblijf mag komen - wordt beschouwd als gerechtvaardigde afwezigheid buiten de respijtdagen.

Bij chronische medische problematiek wordt de geplande controle, onderzoek en/of ingreep eveneens niet in mindering gebracht van de respijtdagen op voorwaarde dat de afwezigheid gestaafd wordt door een medisch attest.


Bijkomende kosten

Supplement luiers, verzorgingsproducten en afvalverwerking:

 • volledige aanwezigheidsdag: €1.60
 • halve aanwezigheidsdag: €0.90
 • bij zindelijkheidstraining: €0.35 (1ste twee weken van de training: €0.90)

Vanaf augustus 2024:

 • volledige aanwezigheidsdag: €1.80
 • halve aanwezigheidsdag: €0.95
 • bij zindelijkheidstraining: €0.40 (1ste twee weken van de training: €0.95)


Heel uitzonderlijk wordt toegestaan dat de ouders zelf de luiers meebrengen. Hiervoor wordt een aparte bijdrage voor de afvalverwerking aangerekend. Je betaalt volgende bijdrage:

 • volledige aanwezigheidsdag: €0.25
 • halve aanwezigheidsdag: €0.15

Vanaf augustus 2024:

 • volledige aanwezigheidsdag: €0.30
 • halve aanwezigheidsdag: €0.20Administratiekost: per maand en per gezin: €2.00

Maaltijdsupplement bij niet-verwittigde afwezigheid: €2.50

Waarborg toegangsbadges per stuk: €10.00

Niet respecteren van de opzegtermijn: bedrag van 1 week verblijf volgens overeengekomen opvangplan


Medicatie


Het uitgangspunt van het Agentschap Opgroeien is dat geneesmiddelen niet thuis horen in de opvang. Uitzonderlijk bij een kindje met een chronische aandoening of als het kindje terugkeert na een recente ziekte waarbij de behandeling nog afgewerkt moet worden, kan het geven van medicatie nodig zijn.


Indien nodig kan medicatie - met een etiket van de apotheker op de originele verpakking - in ons kinderdagverblijf toegediend worden.

Ook homeopathische middelen worden enkel toegediend op basis van een attest.

Het apothekersetiket bevat volgende informatie:

 • naam van jouw kind
 • naam van de voorschrijver/dokter --> dit is verplicht!
 • de wijze van toediening
 • de dosering van het geneesmiddel
 • de frequentie van het geneesmiddel
 • de einddatum of duur van de behandeling

Zonder deze informatie wordt de medicatie niet toegediend!


Wij gaan ervan uit dat medicatie zo veel mogelijk thuis toegediend wordt. Enkel wanneer medicatie 3x moet worden toegediend, kan dit 's middags gebeuren in het kinderdagverblijf.


Ziekte


Een kinderdagverblijf is een organisatie voor gezonde kinderen: zieke kinderen worden niet opgenomen tijdens de duur van de ziekte. 

Bij ziekte van jouw kindje verwittig je ons ten laatste om 9 uur, en dit zeker bij een besmettelijke aandoening! 


Concreet:

Een kind kan niet naar de opvang komen als het

 • te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang.
 • te veel zorg vraagt zodat er onvoldoende aandacht aan de andere kinderen kan gegeven worden (bijvoorbeeld: overprikkelbaarheid, onophoudelijk huilen…)
 • één of meerdere van de symptomen heeft uit de rechterkolom (zie extra document).


Voor het comfort van jouw kind geven wij één koortswerend middel vanaf 38,5°C, tenzij dit met de ouders anders afgesproken wordt.


Wanneer jouw kindje koorts heeft, dan kan hij/zij pas opnieuw naar de opvang komen als het minstens 24 uur koortsvrij is (zonder het toedienen van een koortswerend middel). Deze periode is nodig om te kunnen inschatten of de koorts al dan niet het begin was van een ernstige of besmettelijke ziekte.

Documenten