Kinderdagverblijf De Steijgertjes


VZW Kinderdagverblijf De Steijgertjes is een door Kind en Gezin gesubsidieerde groepsopvang met een vergunning voor 45 opvangplaatsen.


Conform de reglementering van Kind en Gezin biedt ons kinderdagverblijf:

  • een kwaliteitsvolle inclusieve dagopvang in twee leefgroepen (één babygroep en twee peutergroepen),
  • en in het bijzonder zijn wij een inclusieve groepsopvang voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (op voorwaarde dat zij in aanmerking komen voor een multidisciplinaire revalidatie). Het therapeutisch aanbod wordt gerealiseerd door de Dienst Vroegrevalidatie die deel uitmaakt van het Centrum voor Ambulante Revalidatie De Steijger.