Kinderdagverblijf De Steijgertjes


Kinderdagverlijf De Steijgertjes is een door Kind & Gezin gesubsidieerde dagopvang met een vergunning voor 45 kinderen.

Conform de reglementering van Kind & Gezin biedt ons kinderdagverblijf:

  • Een kwaliteitsvolle dagopvang van in twee leefgroepen (babygroep en twee peutergroepen).
  • In het bijzonder zijn wij een inclusieve dagopvang voor kinderen met een ontwikkelingsprobleem; op voorwaarde dat zij in aanmerking komen voor een multidisciplinaire revalidatie. Het therapeutisch aanbod wordt gerealiseerd door de Dienst Vroegrevalidatie die deel uitmaakt van het Centrum voor Ambulante Revalidatie De Steijger.